2019-05-16 16:28:23

OBAVIJEST MATURANTIMA šk. god. 2018./19.

Važni datumi:

  1. Dopunska nastava za završne razrede: 24. svibnja – 30. svibnja 2019.

               (prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči škole)

  1. Predaja završnog rada i prijava obrane: 23. svibnja – 29. svibnja 2019. (8.30h – 14.00h)

       3.   Obrana završnog rada: 31. svibnja – 4. lipnja 2019.

             (prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči škole)


Poštanska i telekomunikacijska škola