preskoči na sadržaj

Poštanska i telekomunikacijska škola

 > Upisi

 

Natječaj za upis učenika u 1. razred školske godine 2018./2019.

(NAPOMENA: ako prikaz stranice nije kompatibilan vašem web-pregledniku, tekst koji slijedi nalazi se i u priloženim dokumentima na dnu stranice!)

Četverogodišnji strukovni programi za zanimanja

TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE

TEHNIČAR ZA

RAČUNALSTVO

TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE

(stari tehničar pt prometa)

Broj upisnih mjesta: 52

Broj upisnih mjesta: 26

Broj upisnih mjesta:

26

Predmeti koji se boduju prilikom upisa:

Predmeti koji se boduju prilikom upisa:

Predmeti koji se boduju prilikom
upisa:

 • hrvatski jezik
 • prvi strani jezik
 • matematika
 • fizika
 • kemija
 • tehnička kultura
 • hrvatski jezik
 • prvi strani jezik
 • matematika
 • fizika
 • kemija
 • tehnička kultura
 • hrvatski jezik
 • prvi strani jezik
 • matematika
 •  fizika
 • geografija
 • tehnička kultura

Natjecanje koje se vrednuje pri upisu

Pri upisu se vrednuju natjecanja iz znanja iz svih navedenih predmeta

Natjecanje koje se vrednuje pri upisu
Pri upisu se vrednuju natjecanja iz znanja iz svih navedenih predmeta

Natjecanje koje se vrednuje pri upisu
Pri upisu se vrednuju natjecanja iz znanja iz svih navedenih predmeta

Strani jezici koji se u školi
uče kao obavezni:

engleski ili njemački

Strani jezici koji se u školi uče kao obavezni:

engleski ili njemački

Strani jezici koji se u školi uče kao obavezni:

engleski ili njemačk

 

Strani jezici koji se u školi
uče kao obavezni:

engleski ili njemački

Strani jezici koji se u školi uče kao obavezni:

engleski ili njemački

Strani jezici koji se u školi uče kao obavezni:

engleski ili njemačk

 

Strani jezici koji se u školi
uče kao obavezni:

engleski i njemački

Strani jezici koji se u školi uče kao obavezni:

engleski ili njemački

Strani jezici koji se u školi uče kao obavezni:

engleski ili njemačk

 

Zdravstveni zahtjevi
uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava

Poseban uvjet za upis:
liječnička svjedodžba o nepostojanju kontraindikacija (izdaje Služba za medicinu rada).

 

Zdravstveni zahtjevi
uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava.

 

Poseban uvjet za upis:

liječnička svjedodžba o nepostojanju kontraindikacija (izdaje Služba za medicinu rada).

Zdravstveni zahtjevi
uredan vid, uredan sluh, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje

 

Poseban uvjet za upis:

liječnička potvrda o nepostojanju kontraindikacija (izdaje nadležni školski liječnik).

 

Provjera znanja iz engleskog ili njemačkog  jezika

-  jezik koji  kandidat prijavi kao prvi strani jezik, a nije ga učio u osnovnoj školi najmanje četiri godine, održat će se 18. 06. 2018. u 12,00 sati za učenike s teškoćama u razvoju, a za redovite kandidate  04. 07. 2018. u 12,00 sati
u prostorijama  Poštanske i telekomunikacijske  škole, Trg J.F. Kennedyja 9, Zagreb.

 Učenik je dužan na dan provjere donijeti pisani zahtjev za provjeru znanja.

Svi učenici koji steknu pravo upisa u 1. razred  dužni su u Poštansku i telekomunikacijsku školu dostaviti dokumente koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja. Dokumenti će se primati 13. 07. 2018. od 12 do 15 sati te 16. 07. 2018. i 17. 7. 2018. godine od 8 do 14 sati.

Tehničar za telekomunikacije  i Tehničar za računalstvo:

 1. potpisani obrazac o upisu u 1. razred srednje škole (upisnica) - potpisuju učenik i roditelj (ispisuje se s portala www.upisi.hr nakon objave konačnih lista poretka, na kartici Moj odabir)
 2. liječnička svjedodžba medicine rada o nepostojanju kontraindikacija
 3. ostali originalni dokumenti temeljem kojih su kandidati ostvarili pravo na dodatne bodove ili izravan upis
 4. dokaz o uplati naknade za povećane troškove obrazovanja u iznosu 120 kn

 

Tehničar za poštanske i financijske usluge :

 1. potpisani obrazac o upisu u 1. razred srednje škole (upisnica) - potpisuju učenik i roditelj (ispisuje se s portala www.upisi.hr nakon objave konačnih lista poretka, na kartici Moj odabir)
 2. potvrda nadležnog školskog liječnika
 3. ostali originalni dokumenti temeljem kojih su kandidati ostvarili pravo na dodatne bodove ili izravan upis
 4. dokaz o uplati naknade za povećane troškove obrazovanja u iznosu 120 kn

 

 

 

PRIMJER ISPUNJENE UPLATNICE ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA:

 

Upisni rokovi:

IX.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2018./2019. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

X.

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav

25. 5. 2018.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

13. 6. 2018.

Početak prijava obrazovnih programa

26. 6. 2018

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

2. 7. 2018.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

3. 7. – 6. 7. 2018.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

26. 6. 2018.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

25. 5. – 26. 6. 2018.

Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

6. – 7. 7. 2018.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

9. 7. 2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10. 7. 2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12. 7. 2018.

Objava konačnih ljestvica poretka

13. 7. 2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

13. – 19. 7. 2018.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

20. 7. 2018.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

11. 8. 2018.


 

 

Jesenski upisni rok

XI.

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

21. 8. 2018.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

23. 8. 2018.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

21. 8. 2018.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

22. 8. 2018.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

23. 8. 2018.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

24. 8. 2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

27. 8. 2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

29. 8. 2018.

Objava konačnih ljestvica poretka

30. 8. 2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

31. 8. 2018.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka

1. 9. 2018.


 

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

XII.

Ljetni upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

25. 5. – 9. 6. 2018.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

25. 5. – 9. 6. 2018.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

25. 5. – 15. 6. 2018.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

25. 5. – 15. 6. 2018.

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

15. 6. 2018.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

18. – 19. 6. 2018.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

21. 6. 2018.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

23. 6. 2018.


 

Jesenski upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

16. i 17. 8. 2018.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

16. i 17. 8. 2018.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

16. i 17. 8. 2018.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

16. i 17. 8. 2018.

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

17. 8. 2018.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

20. 8. 2018.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

21. 8. 2018.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

21. 8. 2018


 

Prijava učenika koji se upisuju u odjele za sportaše u ljetnome i jesenskome upisnom roku

XIII.

Opis postupaka

Datum

Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u

25. – 31. 5. 2018.

Središnji državni ured za šport šalje nerangirane liste kandidata po sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista po sportovima

1. 6. 2018.

Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti

4. – 12. 6. 2018.

Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste

13. 6. 2018.

Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…) Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

13. – 19. 6. 2018.

Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport

20. 6. 2018.

Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma

20. – 23. 6. 2018.

 

NAPOMENA:

Među priloženim dokumentima je i upitnik za učenike prvih razreda o interesu učenika za obrazovanje 
na jeziku i pismu nacionalnih manjina.
Za zainteresirane učenike upitnik se mora popuniti pri upisu.

 


Podijeli s prijateljima
Facebook
Korisni linkovi

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Vijesti iz CARNet-a
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 403
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Poštanska i telekomunikacijska škola / Trg J. F. Kennedyja 9, HR-10000 Zagreb / ptskola.hr / ured@ss-pts-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju